Svensk Bilsport

Utträdande medlemmar

Följande föreningar har beviljats utträde ur SBF efter egen begäran:

Solna Motorsällskap, tillhörande Stockholms Bilsportförbund.
Nyhyttan Avesta RT Motorklubb, tillhörande Nedre Norra Bilsportförbundet.

Eventuella licensinnehavare i föreningarna är tvingade att söka medlemskap i en förening med aktivt medlemskap för att kunna få sina licenser uppdaterade samt få möjlighet att kunna tävla eller ta funktionärsuppdrag som kräver en viss licensklass.

Sidan uppdaterades den 09 januari 2024