Svensk Bilsport

Racing: Inbjudan isracingforum

RACINGUTSKOTTET
inbjuder till Isracingforum i Skellefteå söndagen den 19 maj 2024.

Racingutskottet inbjuder arrangörer, klubbrepresentanter, förare, funktionärer och alla övriga intresserade till isracingforum 2024. Här är det ’högt till tak’, så här kan och ska du påverka….alla idéer välkomnas….utskottet vill ha dina synpunkter.

Vi inleder med en kort summering av den gångna säsongen, där vi dessvärre återigen noterar ett lågt deltagarantal….därför en ’tung’/synnerligen viktig fråga:
• Ska o vill vi fortsatt ha isracing?....finns någon framtid?
- Utskottet tycker JA, men men ….
- Samordning med Finland och ev. Norge?
- Bilcrossklass som support vid tävlingarna?

RA-utskottet MÅSTE ha er era kloka och välgrundade tankar/förslag med vilka vi kan forma en fortsatt isracingverksamhet. Gemensamt måste vi finna de bästa svaren. Viktigt att just DU ansluter till forumet….här har DU möjlighet att vara delaktig i alla kommande beslut. OBS! Deltagarantalet kan ev. bli begränsat, så ’först till kvarn’!

VIKTIGT! Är det så att du av någon anledning är förhindrad att delta, kan du på förhand maila ditt/dina ev. förslag till undertecknad, dock senast 14 maj.

Kortfakta:
Datum​:
Söndag 19 maj 2024
Plats​: Scandic Hotel, Kanalgatan 75, Skellefteå
Tid​: 09.46 – 15/16.00 (välkomstfika serveras från 09.00)
Pris​: Fritt

Vi bjuder på lunch, varför förhandsanmälan är obligatorisk!

Senast söndag den 12 maj vill vi ha din förhandsanmälan till Claes G Elofsson på e-post claes.elofsson@telia.com

VÄLKOMNA hälsar Racingutskottet

Här är länk till inbjudan till isracingforum Pdf, 287.5 kB, öppnas i nytt fönster. 2024 som pdf.

Sidan uppdaterades den 17 april 2024