Svensk Bilsport

Utträdande medlem

Följande förening har beviljats utträde ur SBF efter egen begäran:

Östgöta Bilsportförening, tillhörande Östergötlands Bilsportförbund.

Eventuella licensinnehavare i föreningarna är tvingade att söka medlemskap i en förening med aktivt medlemskap för att kunna få sina licenser uppdaterade samt få möjlighet att kunna tävla eller ta funktionärsuppdrag som kräver en viss licensklass.

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024