Svensk Bilsport

Miljöcertifiering

Många föreningar har en Miljöcertifiering som har upphört att gälla och därför uppmanas alla föreningar att se över sina certifieringar.
Läs mer på hemsidan: https://www.sbf.se/miljo/miljocertifiering

Sidan uppdaterades den 31 maj 2024