Svensk Bilsport

Rallycross: Förtydligande växellåda 2150

Offentligt meddelande: Tekniska regler RC-T 2150 3.7.1 växellåda

Förtydligande angående växellåda i klassen 2150.

Fritt fabrikat, men ska ha originalstegning/utväxling och original antal växlar enligt växellådans grundhandling/verkstadshandbok. Annan lösning ger poängbelastning enligt bifogat besiktningsprotokoll.

Med fritt fabrikat menas att växellådan ska komma från en serietillverkad bil.

Inga s.k. dogbox-växellådor eller växellådor med rakskurna drev är tillåtna.

/Rallycrossutskottet

Sidan uppdaterades den 06 juni 2024