Svensk Bilsport

Utträdande medlem

Följande förening har på sitt årsmöte fattat beslut om att utträda ur SBF:

Gundroad Drag Racing Club, tillhörande Västra Bilsportförbundet.

Eventuella licensinnehavare i föreningarna är tvingade att söka medlemskap i en förening med aktivt medlemskap för att kunna få sina licenser uppdaterade samt få möjlighet att kunna tävla eller ta funktionärsuppdrag som kräver en viss licensklass.

Sidan uppdaterades den 08 juli 2024