Uttag av startnummer 2023

Viktigt! Det är inte samma procedur 2023 som 2022. Läs mer!

Utskottet har beslutat att uttagning av startnr inte längre ska göras hos Crosskartutskottet.

Uttagning av startnr ska framledes göras på NEZ hemsida. Här är länk till www.nez-crosskart.eu Länk till annan webbplats.

Detta gör att en del förare från Sverige behöver byta startnr.

Kontrollera på NEZ hemsida vilka startnr som är lediga.

Alla som har tagit ut startnr på NEZ hemsida till 2022 är låsta till 31 dec.

Detta görs för att vi inte längre ska krocka med startnr.

/Crosskartutskottet

Sidan uppdaterades den 14 december 2022