Förtydligande SM i Vårgårda

De klasser som utlysts kommer att ha SM-status i Vårgårda oavsett antal startande.

Enligt nuvarande Gemensamma regler är det respektive utskotts ansvar att göra bedömningen av vad som kommer att vara SM-värdigt nästkommande år. Riktvärdet är att det ska vara minst 10 tävlande för att man ska erhålla SM-status (8 för juniorer), men beslutet fattas året innan mästerskapet körs. Skulle det av någon anledning bli färre tävlande är det att betrakta som "force majeure".

Sidan uppdaterades den 11 maj 2023