Hitta din SGA

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till
Dragracingens SGA-er i distrikten.

Övre Norra
Roger Andersson
r.dragracing@hotmail.com

Joakim Ahlgren
jocke_ahlgren@hotmail.com

Mellan Norrland
Caroline Strandberg
strandbergcarro@gmail.com

Bo Edholm
350SL@mail.se

Nedre Norra
Yasmine Bengtson
dragracing@nnbf.se

Västra
Ann Granath
dragracing@vastrabf.se

Uppland
Michael Ohlsson
dragracing@upplandsbf.se


Södermanland/Västmanland
Linus Wallberg
dragracinglinus91@hotmail.com

Stockholm
Ronnie Palmsäter
dragracing@stockholmsbf.org

Östergötland
Göran Erjeby
goran.erjeby@bredband.net

Småland
Josef Zetterberg
josef@shra-jonkoping.se

Göteborg
Kenneth Feldthusen
nytec@telia.com

Södra
Anders Larsson (teknik)
dragracing2014@hotmail.com

Eva Pålsson (tävling) - 072 181 10 01
eva_palsson@outlook.com

Gotland
gobf@gobf.se

Sidan uppdaterades den 15 november 2023