Nyheter kring anbud och köp i Folkrace

En ny anbudslapp får premiär under 2024 efter att ha testats på ett antal tävlingar under slutet av fjolårssäsongen. Till det kommer även regeljusteringar kring köp av bilar och fortsatt satsning på livesänd TV.

– Vi fortsätter att utveckla folkrace i den riktningen vi satt sedan några år. Planeringen är att sända mycket Folkrace på vår kanal, svenskbilsporttv.se där vi ser ett stort intresse, säger Christer Jönsson, Svensk Bilsports sportgrenskoordinator för bland annat Folkrace.

Nyheter kring anbud och köp.
För att få till bra startfält för arrangerande föreningar så krävs det bilar till förarna och för att säkerställa att fler tar sina bilar till tävlingar och färre bilar hamnar hos dem som bara vill köpa bilar för att sälja privat, har en regeländring gjorts, som påtalar att köparen av en folkracebil även måste vara innehavare av en Folkracelicens.

Efter att det framkommit att anbudsförfarandet inte klassats som juridiskt riktigt från Spelinspektionen, utan ansetts som lotteriverksamhet, legaliserar Svensk Bilsport det nu genom den kommande appen och den nya anbudslappen. Anbudslappen som även efter lanseringen av appen kan användas av föreningar som inte har tillräcklig täckning på sin anläggning.

– Vi har arbetat mycket med appen och den nya anbudslappen för att möta kraven som finns från Spelinspektionen och den nya anbudslapp som ska användas kommer också att följa de riktlinjer som finns säger Jönsson.

Prisbilden för 2024 är fastställd till att 50 kronor per anbud kommer tillfalla Svensk Bilsport centralt. Detta regleras automatiskt i den kommande appen och manuellt vid användning av anbudslappar.

– Vi gör ett stort arbete runt Folkrace nu och med de intäkter som kommer komma in så planeras det för återinvestering i både sporten generellt och Folkrace specifikt. Inom Folkrace planeras bland annat, förutom att täcka kostnader för köp av anmälningssystem och appen, att på kort sikt, utreda digital förstärkning på landets Folkracebanor där det behövs och det kommer även att tillsättas en fond för Folkrace, för att utveckla sporten, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports generalsekreterare.

Anbudslappara beställs kostnadsfritt för arrangörerna på anbud@sbf.se

Sidan uppdaterades den 02 februari 2024