FR 1.3.1 Förarklasser publ. 2022-01-11

FR 1.3.1 Förarklasser

- Juniorklassen måste tilldelas minst 25% av det totala antalet anmälda. Överstiger antalet anmälda i juniorklassen 25% av det totala antalet anmälda vid anmälningstidens utgång, får den överstigande procenten gallras.

Sidan uppdaterades den 22 december 2022