FR-T 1.2 Förarens personliga säkerhetsutrustning publ. 2022-01-11

FR-T 1.2 Förarens personliga säkerhetsutrustning

Hjälm
För svenska samtliga förare i svenska tävlingar samt för utländska medborgare med svensk licens gäller följande hjälmbestämmelser:

Den hjälmvikt som anges nedan ska vara totalvikten, vilket inkluderar all typ av extrautrustning på hjälmen såsom skärm, visir mm.

Biltyp

Hjälmtyp

Maxvikt

Täckta bilar

Jethjälm, ska täcka nacke och öron

1200 g

Täckta bilar

Jethjälm med HNRS/FHR-skydd

1900 g


Övrig text i punkten är inte ändrad.

Sidan uppdaterades den 13 december 2022