Racingutskottet höll den årliga CL-Elit-utbildningen i Linköping

SBF´s racingutskott höll den årliga utbildningen för tävlingsledare, Racedirectors, domare och tekniker i Linköping

Under helgen gick man igenom ett antal "case" med både tydliga och otydliga händelser på banan och mycket goda diskussioner uppstod. Fredrik Lestrup berättade om NXT Gen Cup och hade med sig bilen så att alla fick klämma och känna. Rickard Johansson pratade om elsäkerhet.

Alla elitklasser fick berätta om läget inför säsongen. Trevor Williams kom och berättade hur man kan använda dataloggning som verktyg vid bedömningar av incidenter på banan. Det var en mycket god stämning under helgen som ramades in av bra mat. Nu ser vi alla fram emot racingsäsongen.

Utskottet presenterade hemsidan och den nya broschyren, som även finns att ladda ned via hemsidan.

Ulf Sanell och Trevor Williams

Fredrik Lestrup och Richard Johansson

Lestrup visade upp den nya NXT Gen-bilen.

Sidan uppdaterades den 13 mars 2023