Internationella race

Utskottet har nu arbetat genom processen för våra medlemmar som vill köra internationella mästerskap efter
att denna varit oklar och inte dokumenterad. Denna är en instruktion som både utskott och medlemmar skall
följa, men avsteg kan förekomma i enstaka fall som då skall godkännas av utskottet.

Sidan uppdaterades den 13 februari 2023