Angående RM 1:10 OR 2023 i Malmö

Utskottet har mottagit flertalet ärenden angående reslutat i nämnd tävling. Dessa kommer hanteras skyndsamt.

-

Sidan uppdaterades den 05 november 2023