Hoppa till sidans innehåll

Förbundslegitimationer


Förbundslegitimation - Förbundsstyrelse

Innehavaren av denna officiella legitimation ingår i Svenska Bilsportförbundets förbundsstyrelse och har därigenom oinskränkt tillträde till alla lokaler, områden, läktare, balkonger, VIP-areas och andra utrymmen som används i samband med evenemanget.

Det åligger arrangören att förse SBF:s representant samt gäst med eventuellt egna utfärdade legitimationer i omfattning för tillträde enligt ovan.

Förbundslegitimation

Innehavaren av denna officiella legitimation äger oinskränkt tillträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren tillträder tävlingsområdet på egen risk. 

Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Hederslegitimation

Oavsett vad som anges på Svenska Bilsportförbundets Hederslegitimationer gäller följande:

Innehavaren av denna officiella legitimation äger fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren äger tillträde till publikplats samt att på egen risk fritt röra sig i parkeringsdepå samt efter tillstånd från tävlingsledningen på övriga områden, dock med den inskränkning som betingas av säkerhetsföreskrifter. 

VIP-kort

Innehavaren av detta VIP-kort äger fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren äger tillträde till publikplats samt att på egen risk fritt röra sig i parkeringsdepå samt efter tillstånd från tävlingsledningen på övriga områden, dock med den inskränkning som betingas av säkerhetsföreskrifter. Kortet är Svenska Bilsportförbundets egendom. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Funktionärslicens Klass A

Funktionärslicens Klass A är försedd med texten ”Fri entré till publikplats” på baksidan, vilket berättigar innehavaren fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet.

Medialegitimation

Innehavaren av denna officiella legitimation äger tillträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren tillträder tävlingsområdet på egen risk. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Respektive journalist/fotograf/filmare måste själv informera sig om ackreditering behövs hos arrangör. Till medielegitimationen hör en medieväst med unikt nummer för varje innehavare. Denna ska bäras synlig utanpå övriga kläder, om inte arrangör håller med egna medievästar.

Upphittat kort skickas till: Svenska Bilsportförbundet, Box 705, 191 27 Sollentuna, Tel: 08-626 33 00

Alla korten är Svenska Bilsportförbundets egendom.

The holder of this card is an official of The Swedish Automobile Sports Federation.

Upphittat kort skickas till: If found please send this card to: Svenska Bilsportförbundet, Box 705, SE-191 27 Sollentuna, Tel/Phone: +46 (0)8 626 33 00

Uppdaterad: 01 MAJ 2020 18:38

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg Officiellpartner/Grenpartner

HK_logo_black_background.png

Leverantörspartner

Folksam_logga

Samarbeten
VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

Tillsammanslogga -21.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

genomramen.png