Hoppa till sidans innehåll

Skador och skadereglering


Vid inträffade skador gäller följande:

Vid skada på

Giltig försäkring

Skadeanmälan till

Deltagare (även mekaniker enligt särskilda bestämmelser, se nedan ”Mekanikeranmälan”)

Ingår i tävlingslicensen

Folksam Idrott

Ansvarig medföljande

Vid medföljande till underårig

Folksam Idrott

 

Rally/Bilorientering

Trafikförsäkring

Respektive förares försäkringsbolag. Arrangören anmäler till trafikförsäkrings-föreningen om det inte kan fastställas vem som förorsakat skadan.

Deltagande bilar i Bilorientering

Enligt respektive försäkringsbolag

Det egna försäkringsbolaget som vid vanlig vagnskada

Förtroendevalda, ledare, Funktionärer och medlemmar

Vid funktionärsuppdrag utomlands, se nedan ”Funktionärsanmälan”

RF:s grundförsäkring, vid fullgörande av uppdrag från ideell förening/förbundet

Folksam Idrott

Arrangörs egendom

RF:s grundförsäkring om inte trafikskadelagen kan tillämpas

Folksam Företag

Motortävlingsförsäkring

Ingår i tävling/träningstillstånd

Folksam Företag

Självrisk:

  • Vid skada som omfattas av Motortävlingsförsäkringen tillkommer en självrisk till försäkringsbolaget, denna fakturerar i förekommande fall SBF vidare till den arrangerande föreningen.

Mekanikeranmälan:

  • Svenska Bilsportförbundet har träffat avtal med Folksam om att förarens försäkring, via dennes förarlicens, även ska gälla för mekaniker. För att det extra försäkringsskyddet ska gälla, krävs vid tävling i Sverige att samtliga mekaniker i teamet måste anmälas vidincheckningen Vid tävling utomlands insänds anmälan via e-post till adressen This is a mailto link eller per faxas till SBF:s kansli, 08-626 33 22.
  • Det finns inget krav på att personnummer ska anges, men det underlättar vid en eventuell olyckshändelse.
  • Arrangören är skyldig att spara blanketten i minst tio år, för att underlätta om en skada skulle uppstå.
  • Skulle en arrangör upphöra, eller avbryta sitt medlemskap i SBF, under denna 10-års period krävs att blanketten överlämnas till det SDF föreningen har tillhört under sitt medlemskap i SBF. Detta SDF ansvarar då för att denna blir lagrad i totalt minst 10 år. Vid utlandstävlande ansvarar SBF för att blanketten lagras i minst 10 år.

Funktionärsanmälan:

  • Inför funktionärsuppdrag vid tävling utomlands ska en föranmälan insändas till Svenska Bilsportförbundet, innan avresan, via e-post till This is a mailto link eller per fax till SBF:s kansli, 08-626 33 22. Föranmälan sker på blankett ”Föranmälan funktionärsuppdrag utomlands”.

Skadeanmälan:

  • När olyckan har varit framme är det viktigt att den skadade anmäler sin skada till försäkringsbolaget så att de kan bedöma om den skadade har rätt till ersättning.
  • Vid skada eller misstanke om skada ska alltid den skadade se till att få skadan dokumenterad av vårdpersonal.
  • Den skadade ringer 0771–950 950 för att anmäla skadan.
Uppdaterad: 03 MAJ 2020 21:13

Partners till Svensk Bilsport

 Säkerhetspartner

Folksam_logga

Samarbeten

Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info