Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2019


Riktlinjer för Idrottslyftet 2019

Idrottslyftet är regeringens satsning på barn- och ungdomsidrott. Medlen som tilldelats Riksidrottsförbundet delas mellan de 71 olika Specialidrottsförbunden efter vissa fördelningsnycklar.

Som förening kopplad till Svenska Bilsportförbundet finns möjligheten att söka bidrag inom Idrottslyftet för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, alternativ starta upp en sådan verksamhet. Målgruppen för Idrottslyftet är barn och ungdomar mellan 7-25 år.

Klicka vidare här och läs mer om Idrottslyftet och dess betydelse för den svenska idrottsrörelsen.

 

Ansökningsområden

Inom Svensk Idrott har man identifierat fyra utvecklingsområden där medel ur Idrottslyftet får användas. Utifrån detta har vi inom Svensk Bilsport ytterligare specificerat dessa områden, i linje med vår Vision 2020.

Dessa prioriterade områden 2019 är Jämställdhet, Rekrytering, Tränings- och Tävlingsverksamheten samt Utbildning för förare, funktionärer och ledare.

Klicka här för mer detaljerad information. 

 

Så ansöker du

Alla ansökningar skickas in via föreningens inloggning på IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel. Var noga med att ni väljer rätt formulär när ni påbörjar en ny ansökan. Föreningen får sedan ett besked från Svenska Bilsportförbundet senast 14 dagar efter sista datum för ansökningstillfället.
Manual för hur man ansöker om Idrottslyftsstöd via IdrottOnline hittar du här.

 

Förutsättningar för beviljade medel

För att föreningen ska kunna få sin ansökan beviljad krävs följande

-          Föreningens tidigare satsningar är redovisade och återrapporterade

-          Föreningen bedriver redan barn- och ungdomsverksamhet (eller har för avsikt med satsningen att starta upp sådan)

-          Satsningen planeras, söks och utförs under kalenderåret 2019

-          Medel för satsningen måste sökas innan den utförs. Alltså, pengar kan inte beviljas för redan genomförda projekt och satsningar.

-          Ansökan för satsningen inkommer inom den öppna ansökningsperioden (se respektive ansökningsområde för mer information)

-          Föreningen är sanningsenliga i sina uppgifter i ansökan samt använder endast beviljade medel till den godkända satsningen.

-          Satsningen och föreningen följer Svensk Bilsports riktlinjer

-          Satsningen och föreningen följer Svensk Idrotts riktlinjer och policys för barn- och ungdomsidrott

 

Innan ni skickar in ansökan

Tänk på att satsningen ska föra er verksamhet framåt, inte låta den fortsätta som den är. Fundera en stund över vad det är ni faktiskt ska göra, vad ni hoppas på för mål och vilken effekt ni vill ha ut av satsningen. En mer tydlig och detaljerad ansökan ger oss bättre underlag för att göra en rättvis och riktig bedömning av er ansökan.

Dessutom underlättar en tydlig ansökan även för er som förening när det är dags för återrapport. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för ansökningarna ibland kan vara några veckor.

Tveka inte att mejla eller ringa till oss om ni vill bolla idéer och projekt innan ni skickar in en ansökan.

 

När ni skickat in ansökan

Senast 2 veckor efter sista ansökningsdatum ska föreningen få svar. Var uppmärksamma på om det inkommer meddelande gällande kompletteringar och/eller andra förbehåll för att er ansökan ska bli godkänd.

 

Ansökningstillfällen 2019

Ansökningstillfällen för Idrottlyftet under 2019 kommer att variera utifrån de olika områdena.
För mer information se under respektive ansökningsområde (i vänsterspalten).

 

Återrapportering av projekt

När ett projekt är genomfört ska en återrapport skickas in till förbundet. Detta är ett obligatoriskt steg. Om återrapporten inte inkommer i tid riskerar klubben att bli återbetalningsskyldiga på delar av, eller hela det beviljade beloppet.
Rapporten ska återge hur projektet gick och om förväntningarna uppfylldes. Det ska också framgå hur arbetet kommer se ut framåt utifrån Svensk Bilsports vision 2020 och Svensk idrotts Strategi 2025 (som du kan läsa mer om här). Rapporten ska kompletteras med en detaljerad ekonomisk redovisning för projektet och hur bidragspengarna användes, kvitton bifogas gärna som PDF-filer.
Återrapporten skickas in via IdrottOnline. Var även här noga med att ni väljer rätt formulär för er återrapportering.

 

Frågor och ytterligare information

Har du frågor om Idrottslyftet eller behöver stöd för att utforma en ansökan är du välkommen att kontakta:

Disa Glaser
This is a mailto link
08 626 33 02

 

Uppdaterad: 27 MAR 2018 10:10

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.png
2.svgsensor300x480.jpg