Hoppa till sidans innehåll

Reklam på idrottsanläggningar


Konstruktion

 • Reklamskyltar och plank, videoskyltar mm. ska vara av stabil och säker konstruktion.
 • Varje sådan skylt ska vara konstruerad så att den bryts ner i små ofarliga bitar vid en påkörning men ska samtidigt kunna motstå den vindpåverkan som kan förekomma där tävlingen äger rum.
 • Metallkonstruktioner är förbjudna; obrännbar polestyrene eller liknande, maximum 100 mm tjock, kan accepteras. Metallförbindningar får aldrig användas; infästningar och förbindningar ska vara av plastmaterial.
 • All reklam på första skyddsbarriären, mur eller räcke, ska vara antingen målad eller av typ självhäftande plastdekaler som, när det gäller Amco-räcken, exakt följer räckets konturer.
 • Höga skyltkonstruktioner som sträcker sig framför första skyddsbarriären ska ha en minsta fri höjd på 4 meter över marken och ska vara hållfasthetsberäknade och certifierade av konstruktören så att de uppfyller gällande standard rörande styrka och stabilitet.
 • Skulle en konstruktion vara placerad på sådant sätt att den, om den faller, kan skada skyddsbarriären, ska den vara hållfasthetsberäknad och certifierad av konstruktören så att den uppfyller gällande standard för styrka och stabilitet.
 • Alla fasta reklamkonstruktioner framför andra skyddszonen ska vara godkända av tävlingsledaren, eller race director om sådan är utsedd, och får aldrig blockera befintliga utrymningsvägar.

Placering

 • Placering och typ av reklam ska vara sådan att den inte inverkar på förares eller funktionärers sikt samt att den inte förorsakar optiska effekter (exempelvis repeterande ljusskyltar, illa placerade plank och skyltar som kan förvilla banans layout och sträckning etc.).
 • All form av dekoration och reklam på banbeläggningen är förbjuden (asfalterade avåkningsytor undantagna).
 • All dekoration och reklam på en avåkningsytas beläggning ska vara av sådan art att vidhäftningsförmågan aldrig försämras.
 • All form av reklam mellan bankanten och första skyddsbarriären, mur eller räcke, är förbjuden, undantaget reklamskyltar för en specifik tävling som då måste godkännas av tävlingsledaren, eller race director om sådan är utsedd och av en av SBF/SDF utsedd domare/kontrollant, för varje specifik konstruktion och placering.
 • Placeringen ska vara sådan att den under inga omständigheter skymmer sikten för funktionärer eller förare under tävlingsvillkor. Skyltar får aldrig placeras i en kurvas utsida eller på någon sida i en kurvas utgång och får aldrig placeras närmare än 3 meter från bankanten.
 • Användning av flexibla polestyreneskyltar eller banderoller monterade på framsidan av första skyddsbarriären, mur eller räcke, men aldrig framför denna, är endast tillåtna i områden som är långt från banan och där inslagseffekten i alla lägen blir vinkelrätt mot dessa konstruktioner.
 • Det är förbjudet att montera reklamskyltar längs bankanter och barriärer som löper parallellt med bansträckningen i tävlingsbilarnas körriktning.
 • Varje konstruktion vid första skyddsbarriären, mur eller räcke, ska monteras minst 1 meter bakom denna och får under inga omständigheter blockera utrymnings-, räddningsvägar eller nödutgångar. Tävlingsledaren, eller race director om sådan är utsedd kan emellertid i speciella fall kräva större avstånd.
Uppdaterad: 01 MAJ 2020 21:43

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg