Hoppa till sidans innehåll

Säkerhet på idrottsanläggningar


Tillfälliga idrottsanläggningar och sträckor

 • Dessa regler tillämpas vid de arrangemang, tävlingar och träningar som körs där en godkänd banlicens inte kan användas. Detta innefattar även anläggning med banlicens, men där anläggningen ska användas på ett sätt som gör att banlicensen inte är tillämplig. Ny banlicens ska utfärdas av SBF utsedd banbesiktare.
 • Reglerna ska endast användas där arrangemanget genomförs med ett gällande sportgrensreglemente som grund.
 • För utveckling av bilsport ska regler enligt ”Bilsportutveckling”, tillämpas.
 • Den tillfälliga anläggningen eller bansträckningen ska utformas och följa gällande sportgrensregler.
 • Övriga säkerhetsregler ska följa reglerna i det sportgrensreglemente som ligger till grund för arrangemanget.
 • Tillståndsgivning, av myndighet och förbund, ska ske i enlighet med de regler som gäller för tävlingsformen i fråga.
 • Berört sportgrensutskott kan vid behov skriva rekommendationer för tillståndsgivning i sina respektive sportgrenar. Dessa rekommendationer utformas med den egna sportgrenens särart som utgångspunkt i syfte att ge tillståndsgivande SDF vägledning i vad som ska beaktas vid tillståndsgivningen och vilka föreskrifter som ska gälla för arrangemanget inom sportgrenen. Vid utformning av rekommendationerna ska hänsyn tas till att en tillfällig anläggning inte kan jämföras med en permanent anläggning och att därför hårdare krav ska ställas på hastighetsanpassning, tävlingsutformning m.m.
 • Bana, sträcka eller körprov ska godkännas av SDF utsedd bankontrollant som har tillsatts att utfärda banlicens, eller av SBF banbesiktigare.

 Vid olycka

 • Arrangören ska före tävlingen utarbeta en säkerhetsplan för tävlingen. I denna ska finnas en beredskapsplan med åtgärder vid svårare olyckor inklusive förfarandet om tävlingen måste avbrytas.
 • Som en del av säkerhetsplanen ska en telefonlista upprättas innehållande telefonnummer till polis, räddningstjänst, SBF:s telefonjourlista, samt övriga nummer som bedöms nödvändiga.
 • Omfattning och detaljeringsgrad av planen anpassas efter tävlingens storlek och risker.
 • Normalt är säkerhetschefen ansvarig, men vid mindre tävlingar kan detta delegeras av tävlingsledaren till annan chefsfunktionär. I det uppskärrade läge som uppstår vid en olycka är det ytterst väsentligt att den ansvarige agerar och följer den uppgjorda planen.
 • Se även krishanteringsplan på www.sbf.se , under ”Förbundsinfo”.
 • Det är tävlingsledningens ansvar att Olycksrapport fylls i när någon förts till sjukhus/vårdcentral, samt att detta dokument skickas in till distriktets säkerhetsrådgivare.
 • Personskadeanmälans blankett tillhandahålls av tävlingsledningen, se även G 6.1. Det är dock den drabbades ansvar att skicka in denna till Folksam.
 • Avbryta tävling
 • Om en olycka inträffat, som tävlingsledningen bedömer vara svår, bör tävlingen stoppas.
 • Vid olycka med dödlig utgång, som är direkt kopplad till tävlingsmomentet, ska tävlingen avbrytas.
 • När beslut att tävlingen ska avbrytas ska SBF:s fastställda krisledningsplan träda i kraft.
Uppdaterad: 03 NOV 2019 20:48

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg


Officiellpartner/Grenpartner

HK_logo_black_background.pngFolksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartner


Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

genomramen.png