Hoppa till sidans innehåll

Säkerhet 1


Vid olycka

Arrangören ska före tävlingen utarbeta en säkerhetsplan för tävlingen. I denna ska finnas en beredskapsplan med åtgärder vid svårare olyckor inklusive förfarandet om tävlingen måste avbrytas.

Som en del av säkerhetsplanen ska en telefonlista upprättas innehållande telefonnummer till polis, räddningstjänst, SBF:s telefonjourlista, samt övriga nummer som bedöms nödvändiga.

Omfattning och detaljeringsgrad av planen anpassas efter tävlingens storlek och risker.

Normalt är säkerhetschefen ansvarig, men vid mindre tävlingar kan detta delegeras av tävlingsledaren till annan chefsfunktionär. I det uppskärrade läge som uppstår vid en olycka är det ytterst väsentligt att den ansvarige agerar och följer den uppgjorda planen.

Se även krishanteringsplan på www.sbf.se , under ”Förbundsinfo”.

Det är tävlingsledningens ansvar att Olycksrapport fylls i när någon förts till sjukhus/vårdcentral, samt att detta dokument skickas in till distriktets säkerhetsrådgivare.
Personskadeanmälans blankett tillhandahålls av tävlingsledningen, se även G 6.1. Det är dock den drabbades ansvar att skicka in denna till Folksam.

Avbryt tävling

-       Om en olycka inträffat, som tävlingsledningen bedömer vara svår, bör tävlingen stoppas.

-       Vid olycka med dödlig utgång, som är direkt kopplad till tävlingsmomentet, ska tävlingen avbrytas.

-       I händelse av dödsolycka vid flerdagarsarrangemang ska tävlingsledare, domare, polis samråda om            avbrytande eller eventuell fortsättning av tävlingen.

 

Handlingsplan när tävling avbryts

När Tävlingsledning beslutat att tävlingen ska avbrytas är det viktigt att aktuell handlingsplan beredskapsplan samt nedanstående rutiner beaktas.

-       Polisen underrättas omedelbart. Detta sker även om tävlingen inte stoppats, när svårare olycka med personskada inträffat. Polisutredningen får aldrig föregripas! Arrangören ska vara polisen behjälplig i deras utredning. Om en olycka inträffat som föranleder polisutredning ska alla inblandade, tävlande och funktionärer, undvika att kommentera olyckan. Detta för att motstridiga uppgifter och rykten inte ska skapa förvirring och försvåra polisutredningen.

-       Arrangören underrättar SBF enligt fastställd Krishanteringsplan och Telefonjourlista

-       Polis, sjukvårdsinrättning eller präst kontaktar anhöriga. Press- och media hantering ska prioriteras. Vid behov av krishantering, så begärs det den vanliga vägen via polis, räddningstjänst eller sjukvården. Som genom SOS-Alarm får kontakt med s.k. POSOM-grupperna.

  1. Bilsportens stöd- och analysfunktion, BSA, underrättas av larmad person enligt jourlistan.
  2. Återbetalning av anmälningsavgifterna avgörs av tävlingsledning från fall till fall. Rekommendationen är att det som blir kvar när arrangörens kostnader är täckta återbetalas till de tävlande.

 

Uppdaterad: 11 NOV 2019 22:01

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg