Åldersgräns
Tävlingsklasser från det år föraren fyller 8 år, men redan från 6 år finns utbildningsklassen Cadetti.
Licenskrav:
Ja, och i den ingår en försäkring.
SM-status:
Ja
Intresserad av att ta licens?