Svensk Bilsport

Säkerhet- och Miljökommittén - Nyhetsbrev

Tiden springer iväg och vi är redan inne i juli månad. Det betyder att vi är mitt i högsäsongen inom bilsporten. Här kommer en lägesrapport.

Säkerhet

Säkerhet är en otroligt viktig aspekt som vi jobbar mycket med inom vår kommitté och givetvis inom hela Svensk Bilsport.

Alldeles i dagarna hade vi ett givande Teamsmöte med våra säkerhetsrådgivare ute i distrikten. Där planerades, diskuterades, bollades många funderingar och idéer. Till hösten kommer vi även ha en fysisk träff där många av idéerna kommer att bli verklighet. Lathundar som ska hjälpa klubbar att stärka rollen som säkerhetschef är ett exempel.

Vi hade även en fysisk träff för en del av våra banbesiktare. De träffades på en bana för att arbeta fram en plan (med bland annat utbildningsmaterial) som kan användas vid en träff för samtliga banbesiktare. Datum för träffen är inte spikad än.

Miljö

Inom miljö arbetas det just nu mycket med ljudmätning.

Det har varit många möten med sportgrenar och personal från SBF. Det har varit utbildning för hantering av ljudmätare och planering för att hjälpa klubbar som har problem med ljudnivåer som är högre än Naturvårdsverkets rekommendationer. Vi har varit ute på ett antal tävlingar och träningar för att mäta ljud och just nu ser vi över resultatet för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa klubbar att få ner ljudet på arrangemangen. (Där det behövs.)

Tyvärr räcker det med ett klagomål från en granne till kommunen för att de måste komma ut och besöka klubben och ha en dialog där klubben ofta får krav på sig att få ner ljudnivån på sina tävlingar. Detta kan bli väldigt dyrt för klubbar och därför är det viktigt att vi alla tillsammans hjälps åt att sänka ljudet från våra fordon till en godtagbar nivå.

Ett tips till arrangörer är att sänka eller stänga av musiken i pauserna. Låt det vara tyst en stund, det uppskattas av grannar! Att rikta högtalarna inåt banan, istället för utåt, gör också mycket för att sänka ljudnivån.

Som förare är det ditt ansvar att ditt fordon klarar de krav som ställs i tekniska regler och av arrangörer (det kan finnas lokala åtstramningar). Arrangörer hittar inte på egna regler utan ansvarar inför sina tillståndsgivare. Om inte ditt fordon lever upp till dessa krav blir det ingen körning. Arrangörer ansvarar för mätning av ljudnivån, men respektive förare ansvarar för att den är i linje med gällande regler. Är ljudnivån för hög går det alltså inte att köra för då äventyras arrangörens framtida tillstånd och då kanske ingen kan köra. Det vill vi inte.

Politik på riksnivå

SBF:s miljösamordnare Mikael Norén gör ett stort arbete med att driva frågan angående problematiken med ljud på våra arrangemang genom att väcka intresse hos våra politiker på riksnivå. Det är ingen lätt sak Mikael arbetar med, men det är nog så viktigt!

https://www.sbf.se/nyhetsarkiv/2023-06-19-stort-intresse-for-bilsportens-hallbarhetsarbete Länk till annan webbplats.

Biologisk mångfald

Något positivt som vi har arbetat med tillsammans med internationella förbundet FIA är ett projekt inom miljö och biologisk mångfald på våra motorbanor. Läs gärna artikeln längre ner.

Detta är väldigt intressant läsning där man kan se hur viktiga våra banor är och att vi bedriver verksamhet på områdena. Projektet i artikeln gick ut på att göra artinventering på tre banor som är utspridda i landet. Över 2700 arter har dokumenterats, varav ett flertal är rödlistade arter. (Extra viktiga/känsliga.)

https://www.sbf.se/nyhetsarkiv/2023-06-05-hog-artrikedom-pa-svenska-racingbanor Länk till annan webbplats.

Hur vi ska kunna använda detta positiva resultat är något vi planerar tillsammans med Mikael Norén och andra berörda personer. Tanken är att alla klubbar ska ha möjlighet att använda informationen i sitt arbete med t.ex. kommuner.

Vi kommer att jobba ihop ett material som kan spridas och som gemene man ska kunna läsa för att förstå miljönyttan av vår verksamhet.

Vi kommer även att fånga upp hur de klubbar som deltog i projektet har kunnat använda sig av informationen de fick fram av inventeringen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Säkerhet- och Miljökommittén önskar en fortsatt trevlig Bilsportsommar oavsett om ni är förare, funktionär eller publik!

Hälsningar från Säkerhet- och Miljökommittén

Vill ni komma i kontakt med oss i kommittén, med frågor eller annat, maila oss gärna 😊 Pernilla.karlsson@sbf.se Ordförande
Frankie.larsen@sbf.se Miljö
Ulf.jernstrom@sbf.se Säkerhet
Tomas.olsson@sbf.se Säkerhet
Tord.jarnervik@sbf.se Banbesiktning
Mikael.karlstedt@sbf.se Banbesiktning
Sakerhet.miljo@sbf.se Gruppmail

Sidan uppdaterades den 27 september 2023