Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för Västra Bilsportförbundet fastställd av årsmötet

Styrelsen föreslår att följande arbetsuppgifter är prioriterade under kommande arbetsår:

1. FÖRBUNDSMÄSTERSKAP FM

Styrelsen föreslår att FM genomförs i de grenar där tillräckligt antal startande finns och där prestationen värdigt kan utvärderas. Styrelsen kommer att tillsammans med kommittéerna att besluta regler och utse tävlingar.

2. KURSVERKSAMHET

Styrelsen föreslår att de interna funktionärsutbildningarna på F- och C-nivå samt förarutbildningar inom klubbarna fortsätter och om möjligt intensifieras.
Styrelsen har överlåtit till kommittéerna att planera funktionärskurser för B- och A-nivå enligt gällande bestämmelser. Denna utbildning avses ske vid centrala kurser inom distriktet, men kan även lokaliseras ut till en grupp av klubbar.
Utbildning i SISU-regi bör med fördel användas, då det är ett mycket bra och ekonomiskt fördelaktigt sätt att genomföra och följa upp bilsportens ledarutbildning på central och regional nivå.
Kurskalender för 2023 kommer fortlöpande att publiceras på www.vastrabf.se samt www.sbf.se. I första hand används Idrott Online som bas för kursadministration, dock ska möjligheten finnas att anmäla sig per brev/mail
Ytterligare LoTS-utbildningar för distriktets klubbar/föreningar planeras för i samarbete med kansliet.
Styrelsen föreslår också att möjligheter för digitala utbildningar utreds och implementeras i den mån det går.

3. Svensk Bilsport - Strategi 2030

Västra Bilsportförbundet följer Svenska Bilsportförbundets arbete med Strategi 2030 och anpassar den i möjligaste mån till distriktsnivå.

4. MYNDIGHETSKONTAKTER

Styrelsen kommer att arbeta för att bibehålla och om möjligt förbättra våra relationer till samhällets olika myndigheter. Samarbete sker även genom SBF

5. PASSERKORT

Styrelsen föreslår årsmötet att passerkorten ska finnas kvar med frivillig utlösen. Nuvarande passerkort gäller t.o.m. den 30 april 2023. Därefter kan nya passerkort utlösas till ett pris av 150 kr. Information om Västra Motorcykelförbundets fortsatta delaktighet redovisas på www.vastrabf.se

6. KOMMUNIKATION MED VÄSTRA BILSPORTFÖRBUNDETS KLUBBAR

Styrelsen kommer att arbeta med att förbättra och utveckla kommunikationen med distriktets klubbar.

7. ÅRSAVGIFT

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift till Västra Bilsportförbundet på 1500 kronor.

8. DF - KONTAKTMÄNNENS VERKSAMHET

Verksamheten fortsätter enligt uppgjorda riktlinjer.

9. BUDGET

Budget för kommande verksamhetsår redovisas på separat sida.

10. START- OCH TILLSTÅNDSAVGIFT

Styrelsen föreslår att startavgiften till Västra BF blir 20 kr per startande enligt redovisning i tävlingsrapport. Övriga tillståndsavgifter enligt fastställd lista.

11. INFÖRANDE AV MICROSOFT TEAMS SOM MÖTES- OCH DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM

Västra Bilsportförbundet har ett stort behov av ett fungerande digitalt system för mötes- och dokumenthantering. Styrelsen avser att fortsätta arbetet med införandet under verksamhetsåret.

12. STRATEGISKA SATSNINGAR

Styrelsen kommer under året att ha särskilt fokus på följande områden – miljö, ungdom och rekrytering.

13. SAMMANFATTNING

Styrelsen kommer tillsammans med kommittéer och kontaktpersoner att på bästa möjliga sätt sköta de löpande arbetsuppgifterna, samt att utveckla bilsporten i Västra Bilsportförbundet. Till verksamhetens hjälp finns även vårt kansli i Idrottens Hus, Örebro, till förfogande.

Sidan uppdaterades den 25 april 2023