Svensk Bilsport

Person som sträcker upp händerna


Medlemskap i Svenska Bilsportförbundet

En idéell förening kan beviljas medlemskap om föreningen:

1. Bedriver idrotten Bilsport.
2. Har ett namn som följer gällande namnregler. Pdf, 128.7 kB, öppnas i nytt fönster.
3. Har stadgar som är upprättade på grundval av Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar Word, 52 kB..
4. Har ett organisationsnummer, saknas detta kan ansökas göras hos skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
5. Fyllt i och skickat in blanketten ansökan om inträde Word, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster..
6. Har betalat Inträdesavgift (se avgiftslistan Öppnas i nytt fönster.).
7. Har minst 25 medlemmar när ansökan om inträde sker.

Läs även

Riksidrottsförbundets stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska Bilsportförbundets stadgar. Pdf, 305.7 kB. I dessa finna även information om hur förbundets tolv distriktsförbund är indelade. Även de tolv distriktsförbunden har stadgar. Besök deras hemsida för mer information om vad som gäller i det distrikt föreningen kommer att tillhöra, länkar finns här Länk till annan webbplats.
Vilket distrikt föreningen ska tillhöra avgörs av den hemort föreningen har uppgett i sina stadgar.

Processen

Uppstår inga problem med ansökan behandlas den enligt följande:

1. Ansökan om inträde sker via Riksidrottsförbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2. Ansökan granskas och godkänns om alla villkor är uppfyllda.
3. Riksidrottsförbundet granskar och godkänner ansökan om alla villkor är uppfyllda.
4. Föreningen får information om att ansökan har godkänts.
5. Medlemskapet är klart och föreningen och dess medlemmar kan bedriva idrotten bilsport efter att föreningens administratörer slutfört alla registreringar i Riksidrottsförbundets system Idrott Online, se även alla manualer.

Namnbyte på föreningen

Ansökan om namnbyte på en förening finns HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 14 augusti 2023