Huvudpartners till Svensk Bilsport

Förbundslegitimationer

Förbundslegitimation - Förbundsstyrelse

Innehavaren av denna officiella legitimation ingår i Svenska Bilsportförbundets förbundsstyrelse och har därigenom oinskränkt tillträde till alla lokaler, områden, läktare, balkonger, VIP-areas och andra utrymmen som används i samband med evenemanget.

Det åligger arrangören att förse SBF:s representant samt gäst med eventuellt egna utfärdade legitimationer i omfattning för tillträde enligt ovan.

Förbundslegitimation

Innehavaren av denna officiella legitimation äger oinskränkt tillträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren tillträder tävlingsområdet på egen risk.

Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Hederslegitimation

Oavsett vad som anges på Svenska Bilsportförbundets Hederslegitimationer gäller följande:

Innehavaren av denna officiella legitimation äger fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren äger tillträde till publikplats samt att på egen risk fritt röra sig i parkeringsdepå samt efter tillstånd från tävlingsledningen på övriga områden, dock med den inskränkning som betingas av säkerhetsföreskrifter.

VIP-kort

Innehavaren av detta VIP-kort äger fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Innehavaren äger tillträde till publikplats samt att på egen risk fritt röra sig i parkeringsdepå samt efter tillstånd från tävlingsledningen på övriga områden, dock med den inskränkning som betingas av säkerhetsföreskrifter. Kortet är Svenska Bilsportförbundets egendom. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Funktionärslicens Klass A

Funktionärslicens Klass A är försedd med texten ”Fri entré till publikplats” på baksidan, vilket berättigar innehavaren fritt inträde till alla evenemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet.


Alla officiella legitimationer är Svenska Bilsportförbundets egendom.

Upphittat kort skickas till: Svenska Bilsportförbundet, Box 705, 191 27 Sollentuna, Tel: 08-626 33 00

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023