Svensk Bilsport

Fri Passage och Bilpass

Bilpass

Innehavaren av detta officiella bilpass äger fri parkering för dennes fordon vid arrangemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Bilpass - Media

Innehavaren av detta officiella bilpass äger fri parkering för dennes fordon vid arrangemang anordnade med sanktion av Svenska Bilsportförbundet. Giltighetstiden är begränsad enligt vad som anges på framsidan.

Fri Passage - Förbundsstyrelse

Innehavaren av detta bilpass ingår i Svenska Bilsportförbundets Förbundsstyrelse och har därigenom med bil oinskränkt tillträde till samtliga vägar och områden som används vid evenemanget.

Det åligger arrangören att förse förbundets representant, samt eventuell gäst, med egna utfärdade bilpass i omfattning som krävs för tillträde enligt ovanstående.

Parkering skall erbjudas på sätt som för Organisation, VIP eller liknande.


Alla officiella legitimationer är Svenska Bilsportförbundets egendom.

Upphittat kort skickas till:
Svenska Bilsportförbundet, Box 705, 191 27 Sollentuna, Tel: 08-626 33 00

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023