Svensk Bilsport

Officiella legitimationer

Svenska Bilsportförbundets officiella legitimationer är, med undantag av Förbundsstyrelsens Bilpass, framtagna på plastkort av samma format som kontokort. Färg och form är inte fullt korrekt återgivet i de exempel av legitimationshandlingar som kan ses i bilagan G13 till Gemensamma regler.

Armbindel/Legitimation

FIAs armbindel/legitimationshandling bärs vid internationella mästerskapstävlingar och medger innehavaren oinskränkt tillträde. Dessa finns inte beskrivna i bild i nämnda bilaga.

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023