EFRA Race

EFRA (European Federation of Radio operated model Automobiles) är vår europeiska centralorganisation som är sammanhållande för våra europeiska tävlingar.

Då SBF är medlem i EFRA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så har våra förare möjlighet att deltaga i europeiska tävlingar och kämpa om EM tiltar i våra sportgrenar.

Varje höst håller EFRA ett AGM där sverige som medlem skickar några representanter. Inför AGM:et kan våra medlemmar lämna in motioner på regländringar/förslag som sedan behandlas. Även vilka nationer och klubbar som kommer arrngera EFRA:s tävlingar nästa säsong beslutas.

EFRA tävlingsanmälan

Information angående anmälan till Internationella mästerkap

Utskottet har nu arbetat genom processen för våra medlemmar som vill köra internationella mästerskap efter att denna varit oklar och inte dokumenterad. Denna är en instruktion som både utskott och medlemmar skall följa, men avsteg kan förekomma i enstaka fall som då skall godkännas av utskottet.

Intresseanmälan internationella mästerskap

För att medlemmar från Sverige skall kunna få tilldelade platser på EM/VM så måste vi ansöka om detta. Detta gör den/de delegat/er som utsetts av utskottet att deltaga på EFRA AGM året innan tävlingarna skall köras.

 1. Intresseanmälan skall göras av medlemmen till utskottet senast det datum som utskottet meddelar året innan mästerskapet skall köras. EFRA AGM hålls årligen första helgen i november och samtliga intresseanmälningar bör vara inlämnade innan detta.
 2. Delegaten ansöker om antalet platser på EFRA AGM som matchar intresseanmälningarna man fått in.
 3. Vanligen beslutas om antalet platser Sverige får runt den 21jan året som mästerskapet skall genomföras och SBF RB informeras då om detta.

I och med att platserna spikas i januari årets om som mästerskapet skall köras så öppnar även anmälan för de mästerskap som EFRA arrangerar.

- Det är varje medlems ansvar att anmälan sig på EFRAs hemsida till de mästerskap som är tänkt att deltaga i!

Anmälan internationella mästerskap

När medlemmen anmält sig hos EFRA så fortsätter processen enligt följande.

 1. Utskottet godkänner de som skall köra ett internationellt mästerskap senast 6 veckor innan genomförandet, medlemmen skall få ett autogenererat mejl från EFRA när detta är gjort.
  - Utskottet följer dessa steg för att godkänna anmälan från medlem.

  a. Intresseanmälan är inskickat året innan för mästerskapet man anmält sig till och/eller ranking från föregående år.
  b. Antalet tilldelade platser från EFRA täcker antalet som anmält sig.
  c. Om antalet platser inte täcker antalet anmälda från Sverige kommer utskottet så långt det går försöka få extra platser till berört mästerskap – detta kan dock bli med kort varsel och processen i punkt 3 kan då frångås vad det avser tiden betalningen skall vara betald!

 2. När medlem mottagit mejl om att man fått godkännande på deltagande skall avgiften för deltagandet betalas senast 4 veckor innan tävlingen genomförs.

  a. Avgifter till mästerskapet publiceras av utskottet i samband med RB—Konferensen året innan.
  b. Rabatterat pris för deltagande i två klasser gäller endast om dessa 2 klasser körs i samma tävling(t ex 2wd och 4wd i 1/10 OR) annars skall full avgift betalas för samtliga anmälningar som gjorts av medlemmen.
  c. Om avgift inte är betald 4 veckor innan tävlingen genomförs tas godkännandet på EFRAs sida bort av utskottet.

Startavgifter 2023

EM-A/B – 1800SEK (även 40+ EM)
EM-A/B med 2 klasser (Gäller EL) – 2400SEK,
VM IC – 3200SEK
VM El 2 klasser – 3300SEK

Skall betalas till SBF BANKGIRO 5818–5976.
Märk inbetalningen med tävling och namn.

Sidan uppdaterades den 07 mars 2023