SBF licenssystem

Vid deltagande i tävlingar som arrangeras av SBF, behövs en licens utfärdad av SBF genom din lokala klubb.

Tävlingslicens

För att erhålla tävlingslicens i RB krävs medlemskap i en SBF ansluten klubb, en godkänd teoretisk utbildning av en från klubben godkänd och SDF godkänd utbildare, t. ex erfaren förare, funktionär eller klubbledare. Även SGA (Sportgrens ansvarig i distriktet) kan vara utbildningsledare.

Utbildningen ska omfatta teorikunskaper för genomförande av tävling samt förarregler.
Dessutom ska praktisk körning ingå som praktik för att utbildaren också ska övertyga sig om att föraren kan framföra sin bil på godkänt sätt.

Före tillstyrkande av ansökan för tävlingslicens ska utbildaren kontrollera att föraren besitter baskunskap gällande SBF:s reglemente, Fair Race, anmälan till tävling, uppförande på tävlingsplats, samt att såväl radioutrustning som bil uppfyller de krav som anges under tekniska regler,

Utbildningsintyg

- Utbildningsintyget är giltigt i 18 månader efter utbildningen.
- Godkänd Licensansökningsblankett gäller som utbildningsintyg.
- Godkänt intyg för licens berättigar till start i en tävling.
- Du får köra EN tävling på utbildningsintyg.

Efter genomförd tävling ska arrangören datera och signera ansökningsblanketten.
Det är förarens ansvar att ansökan skickas in till SBF.

Grunder för Uppklassning

- Du går till Debutantlicens efter en tävling när du har skickat in utbildningsintyget.
- Du går från Debutantlicens till Nationell licens vid kommande årsskifte.


Grunder för Licenser, Förare och Funktionärer

Licens enligt regelboken

Följande licenser är de vi vanligen använder inom Radiostyrd Bilsport i Sverige. Utöver dessa så finns det även EFRA-licens, se RB. 1.4 Tävlingslicens.

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg erhålls efter introduktion/utbildning på den lokala klubben och gäller för EN tävling.
Vid godkänd körning i första tävlingen kan man ansöka om debutantlicens.
Kan användas på alla tävlingar i RB i Sverige med undantag av Mästerskaps- eller Statustävlingar.

Debutantlicens

D-licens kan sökas direkt efter teoretisk och praktisk utbildning.

Licensen gäller för
RB-tävlingar i och utanför Sverige, dock inte EFRA-sanktionerade tävlingar. Licensen gäller endast för ett kalenderår och kan inte förnyas. Debutantlicens uppklassas automatiskt till Nationell licens år två.

Nationell licens

Tre uppklassningspoäng samlade under året med Debutantlicens. Annars sker automatiskt uppklassning vid årsskifte.

Licensen gäller för
RB-tävlingar och EFRA GP i och utanför Sverige. För EM och VM fordras EFRA licens.

LoTS

SBF licens hanteras i ett sytem som heter LoTS.

Länk till LoTS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I appen Svensk Bilsport kan du ha din licens. Appen finns både på Apple appstore och Google Play.

App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023