Miljöarbete

Vi inom Svensk Bilsport ska genom ett livscykelperspektiv ta vårt ansvar för vår miljö och kommande generationer genom ett ständigt förbättrat arbete som ska leda bilsporten som en del i en global hållbar utveckling.