Mer om Historisk Bilsport

Bild på bagage

Historisk Bilsport = Appendix K.


Appendix K är en egen fristående Sportgren som syftar till att bevara bilmodellens Internationella historia som den var "då" när man tävlade med den i dåtidens "nutid".

När man bygger en Appendix K bil så ska man spegla ett ögonblick i Bilsportens historia, man ska visa hur det såg ut, hur det lät, hur det luktade, som en journalfilm från en svunnen tid, fast just nu, mitt i verkligheten.

Appendix K är indelad i "Perioder" och det kan vara lite förvirrande men man börjar i bilens barndom med Period A som innehåller dom äldsta tävlingsbilarna.

En period är mellan två årtal där dåvarande reglementet var i stort sett oförändrat.

Ett Exempel är att Före 1982 så tävlande man i olika Grupper som separerades av siffror beroende på trimningsgrad, Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, Grupp 4 och från 1982 så byttes siffrorna ut mot bokstäver till Grupp A, Grupp B, Grupp N.

När man ska bygga en Appendix K bil så finns det en del saker man måste förhålla sig till.

Den bilen som man vill bygga måste man bygga efter en specifik homologeringshandling, man kan alltså inte titta i flera olika homologeringshandlingar och välja delar från dom olika homologeringshandlingarna trots det är samma bil som avses i grunden.

När bilen är klar gör man en besiktning och får efter det ut en HTP.

HTP = Historical Technical Passport = Ett Tillstånd att tävla med bilen som man får efter en godkänd Homologeringsbesiktning.

Det man måste förstå som ägare/byggare/förare är att bara för att bilen har fått en HTP så är inte bilen godkänd för evigt, kommer det förändringar i Appendix K reglerna så får man finna sig i dom, likaså om det framkommer att man har detaljer på sin bil ej får användas trots att det finns med i HTP:n så får man ta bort/ändra på det och sedan se till att man tillsammans med teknikern som gjort HTP:n får ut nya papper med korrekta uppgifter.

Läs mer genom att klicka på "FIA Historic Database" i menyn ovan.

UPPDATERAD: 17 OKT 2017 21:13

Sidan uppdaterades den 14 december 2022