Besiktade Banor

En fast bana besiktas och godkänns av SBF för användning på tävlingar och träningar.

Banbesiktare är de som säkerställer att kvaliteten på våra anläggningar är i linje med våra högt ställda krav på säkerhet för publik, funktionärer och tävlande. Att en bana är besiktad och godkänd är, förutom en kvalitetssäkring, en förutsättning för att våra försäkringar ska gälla.
I varje distrikt skall det finna en eller flera besiktare, oftast SGA i disktriktet.

Kontaktuppgifter till SGA:er

-

-

-

-

Sidan uppdaterades den 04 maj 2023