Vision Radiostyrd Bilsport

Radiostyrd Bilsport i Sverige bör och skall utvecklas för att sporten skall hållas attraktiv och utmanande för både nybörjare som proffs.

Med en gemensam Vision/Strategi, skulle utskottet tillsammans med Er medlemmar kunna hitta vägar framåt för sporten och individen, och därmed ta beslut grundade på denna gemensamma Strategi/Vision som vi alla vet skall vara grunden inom Radiostyrd Bilsport. Ett ramverk, en pil framåt, som vi alla kan förhålla oss till i våra beslut på banor, klubbstugor eller i utskottet.

I arbetet med ”Strategi 2030” som förbundet startade ett arbete med under 2022 har man nu kommit fram till en grund som skall finslipas innan den presenteras. Men i och med att grunden nu är satt, och utskottet varit delaktig i arbetet att ta fram denna, så valde vi att förlägga arbetet med framtagandet av en vision för Radiostyrd Bilsport redan på årets Bilsportkonferens. Resultatet hittar ni på vår hemsida och jag önskar att Ni läser och begrundar, för detta kommer vara våra stöttepelara i framtiden.

Svensk Bilsport – Folksporten som skapar världsmästare

Er ordförande, Utskottet för Radiostyrd Bilsport
Niklas Wahlström

SBF vision - sammanfattning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

RB vision Pdf, 630.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt­person Ordförande
Sidan uppdaterades den 08 november 2023
Kontakt­person Ordförande