Svensk Bilsport

Anmälarlicens

Anmälarlicens ska uppvisas vid alla tävlingar om anmälare är angiven.

Kopia av Anmälarlicens gäller inte som giltig licens vid tävling.

Det finns två typer av anmälarlicens:

  • Anmälarlicens för Team eller Företag
  • Internationell Anmälarlicens.

Anmälarens namn anges i omedelbar anslutning till den tävlandes i program, start- och resultatlista. Om detta inte skett ska startavgiften återbetalas. Med startavgift avses i detta fall den totala avgiften för att delta i aktuell tävling. Undantaget är beställda produkter, exempelvis Noter el dyl. som medför kostnader för arrangören.

Yrkande mot felaktig hantering sker till den arrangerande föreningen inom fem vardagar efter att tävlingen har avslutats.

Ansvar

Endast förare eller anmälare har enligt ovan rätt att anmäla ekipage till tävling.

Den som uppgett Anmälarlicens för Team, Företag eller Internationell Anmälarlicens och inte kan visa upp giltig anmälarlicens, måste för att få starta betala en extra tävlingsavgift.

Om tävlingsavgiften är uppdelad i anmälningsavgift och startavgift ska den extra avgiften vara summan av båda dessa avgifter. Avgiften tillfaller den arrangerade föreningen.

Ansökan anmälarlicens Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 19 januari 2023