Svensk Bilsport

Ansökan om tävlingslicenser

Ansökan

  • Handläggningstiden är 14 dagar.
  • Personnummer (10 siffror) måste finnas med på ansökan.
  • Utbildare resp. tävlingsansvarig skall skriva under ansökan för att intyga att teori, uppkörning och/eller debutanttävling genomförts.
  • Innan en ansökan skickas till oss skall den till din klubb för påskrift. (Därigenom bekräftar klubben medlemskap samt, om det krävs, att uppklassning, LABC-kurs och körkort kontrollerats).
    Försäkra dig om att klubben har korrekt email och telefonnummer till dig. (Det ska in i IdrottOnline.)
  • Skriv tydligt. Då riskerar du inte att de uppgifter du lämnar blir felaktiga eller att handläggningstiden förlängs p.g.a. oklarheter.
  • Har vi inte tillräckligt med underlag måste vi skicka tillbaka blanketten för komplettering.

Betalning/Inbetalningskort

Bg.5884-6569 är inte ett referensnummer.
Licensen ska betalas 14 dagar innan tävling/träning. Vid begäran om förtursbehandling tillkommer en extra avgift.
Vi utfärdar inte licens på kvitto.
Det tar alltid minst 2 bankdagar innan en inbetalning når oss, oavsett om du betalar på banken eller via Internet.
Beloppet på inbetalningskort kan inte ändras.
Använd inbetalningskort för aktuellt år.
Gammalt referensnummer fungerar inte.
Gör du en ändring på din licens innan du har betalat årets licensavgift skickas inget nytt inbetalningskort ut (utom i de fall där beloppet blir ett annat).
T.o.m. det år du fyller 18 betalar du inget extra för ändring på licens.

Klubbyte

Klubbyte sker inte automatiskt.
Vid klubbyte skall både den nuvarande och den nya klubben skriva under blanketten. Anmälan om klubbyte fordras även om du inte har löst ut din licens på ett tag.

Spärrad av klubben

Giltigt medlemskap i klubb krävs för att erhålla licens.
I slutet av året spärrar oftast klubbarna de medlemmar som inte har betalat årets medlemsavgift. Licensen är giltig året ut, men vi skickar varken inbetalningskort eller licenskort för kommande år förrän spärren är hävd.
Kontakta din klubb för att häva spärren.

Vilande licens

En licens kan ligga vilande i upp till 5 år.
Varje höst skickas en påminnelse ut till alla som är inne på sitt femte år. Men, kom ihåg att det är ditt eget ansvar att hålla reda på när din licens går ut.
Löser du inte ut licensen det femte året så förfaller den.
Vill du återuppta en licens som har förfallit måste du gå utbildningen på nytt.
Du kan köpa Engångslicens, dvs Tillfällig eller Prova Bilsport om du har en vilande licens.

Övrigt

SBF:s adressregister uppdateras automatisk en gång i månaden via folkbokföringen. Post från oss kommer alltså till den adress du är folkbokförd på.

Sidan uppdaterades den 25 september 2023