Svensk Bilsport

Internationell tävlingslicens

Rallybil sladdar i en kurva


För att erhålla internationell licens krävs läkarundersökning varje år och EKG vart tredje år. Fr.o.m. 60-årsdagen är arbets-EKG obligatoriskt och görs därefter vartannat år och vilo-EKG varje år, innan dess är det tillräckligt med vilo-EKG. Vi gör inga undantag från dessa regler.

För komplett information se Appendix L Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. i FIA:s reglemente (Chapter II – Regulations for the medical examination of drivers), www.fia.com Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 18 april 2024