Svensk Bilsport

Funktionärslicens

Varje funktionär bör ha funktionärslicens. Funktionärslicensen är ett bevis på genomförd utbildning. Genomgången utbildning i ett distrikt är giltig i samtliga distrikt. För att licens förutsätter det medlemskap i en SBF-ansluten förening och under kalenderåret fylla lägst 15 år.

Licenser gäller 1 januari-31 december, 3-årsintervall enligt följande:

1 januari 2017 – 31 december 2019 o.s.v.

Vid medlemskap i flera föreningar utfärdas licens endast för en (1) förening.

Licenser indelas i två kategorier och fyra klasser.

Kategorier:

Tävlingsledning,TL

Teknik, TEKlasser:

A Licens

B Licens

C Licens, Grund

F Licens


Licensen gäller för de befattningar som anges i sportgrensreglerna.

Bestämmelser Funktionärslicenser Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 31 maj 2023